Exámenes de inglés CAMBRIDGE del Centro de Lenguas. JUNIO 2024 y CertAcles mayo 2024

El Centre de Llengües té obert el termini d’inscripció per als següents exàmens de competència lingüística (anglés):

CertAcles

Convocatòria d’examen: MAIG 2024.

Nivells: B1, B2 i C1.

Matrícula fins al 18 d´abril de 2024, a les 14.00 hores.
 

Cambridge Assessment English

Convocatòria d’examen: JUNY 2024.

Nivells: B1-PET, B2-FCE, C1-CAE i C2-CPE.

Matrícula:

13 de març de 2024 fins al 22 d’abril de 2024 per a FCE (B2) I CPE (C2)

13 de març de 2024 fins al 6 de maig de 2024 per a CAE (C1) i PET (B1)

Més informació sobre els exàmens en la nostra web:

https://www.cdl.upv.es/examenes-y-pruebas


El Centro de Lenguas tiene abierto el plazo de inscripción para los siguientes exámenes de competencia lingüística (inglés):

CertAcles

Convocatoria de examen: MAYO 2024.

Niveles: B1, B2 y C1.

Matrícula hasta el 18 de abril de 2024, a las 14.00 horas.
 

Cambridge Assessment English

Convocatoria de examen: JUNIO 2024.

Niveles: B1-PET, B2-FCE, C1-CAE y C2-CPE.

Matrícula:

         13 de marzo de 2024 hasta el 22 de abril de 2024 para FCE (B2) y CPE (C2)

         13 de marzo de 2024 hasta el 6 de mayo de 2024 para CAE (C1) y PET (B1)

Más información sobre los exámenes en nuestra web:

https://www.cdl.upv.es/examenes-y-pruebas